7/11/2020: Corona-update : Wat mag & wat mag niet? Waarop hebben wij recht als zelfstandige? >>

- Alle werkzaamheden in de bouw blijven mogelijk, mits aan de verplichte veiligheidsvoorwaarden wordt voldaan.

Het uitgangspunt blijft dat bouwondernemingen zich engageren om zoveel mogelijk de social distancing, alsook de algemene preventiemaatregelen (handen wassen, materialen ontsmetten,…) te respecteren. Is het bij bepaalde werkzaamheden niet mogelijk om de social distancing te respecteren, dan dienen er mondmaskers gedragen te worden. (bron: bouwunie schilders-decorateurs & www.bouwunie.be)


- Wat als u in quarantaine moet?

Indien u in quarantaine wordt geplaatst en daardoor uw zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moet onderbreken, kan u beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht. Het moet daarbij gaan om een daadwerkelijke en volledige onderbreking. Indien u uw activiteit van thuis uit kan organiseren, komt u niet in aanmerking voor deze uitkering.  Hoe dient u dit aan te tonen? Aan de hand van een quarantaine-attest op eigen naam of op naam van een persoon die op hetzelfde adres staat ingeschreven als u. Dit geldt NIET voor zij die op reis geweest zijn in een rode zone en zo een verplichte quarantaine moeten uitzitten bij terugkeer! (bron: Securex - directe link klik hier - )


- Wat als u door het virus getroffen bent?

Indien u ziek bent tijdens de coronacrisis is het geen evidente zaak om tijdig naar uw huisarts te gaan. Daarom werd er een versoepeling ingevoerd voor ziekte-uitkeringen voor zelfstandigen. De ziekteperiode begint normaal vanaf de datum die op het ziektebriefje staat. Maar voor zelfstandigen ligt dat moeilijk in deze coronatijden zodat de uitkering zal beginnen op de dag dat ze effectief ziek zijn, ook al staat er een latere datum op het ziekte-attest. Deze regel geldt voor de periode vanaf 1 maart tot 1 oktober. Voor verdere informatie neem contact met uw behandelende arts en uw ziekenfonds. U heeft vanaf dag 1 van de arbeidsongeschiktheid recht op een arbeidsongeschiktheids-uitkering ten laste van het ziekenfonds, op voorwaarde dat u minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent.

(bron: Securex - directe link klik hier - )


Dit en vele andere vragen voor jullie beantwoord op de website van securexHeeft u het als lid lastig om te blijven doorwerken in deze moeilijke periode? Of heeft u een teveel aan werk en een tekort aan handen? Contacteer ons en laat ons jouw helpen!

info@wijschilders.be